06 Sep 2020

نشست علمی «روایت امروز ما و چشم‌اندازهای فردا»

Sharing is caring!

نشست علمی «روایت امروز ما و چشم‌اندازهای فردا» برگزار شد

نشست علمی «روایت امروز ما و چشم‌اندازهای فردا» امروز یکشنبه مورخ 5/6/1398 از سوی مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا و بنیاد اندیشه-دفتر بامیان در سالن هوتل نوربند قلعه، برگزار شد. در این نشست که با حضور استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار شد، صدها تن شرکت کرده بودند.

در این نشست به اوضاع امروزی کشور و بامیان از سه منظر سیاست، اقتصاد و فرهنگ پرداخته شده و آقایان دکتر علی جوادی استاد دانشگاه بامیکا، دکتر عبدالرحیم اخلاقی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا و استاد صادق علی‌یار رئیس شورای عالی صلح بامیان، به ترتیب از منظرهای یاد شده در مورد موضوع صحبت کردند.

دکتر علی جوادی سیاست افغانستان را در طول تاریخ به بررسی گرفته و آن را نقد کرد. از دید دکتر جوادی تاریخ افغانستان سراسر آکنده از ظلم و استبداد است و سیاست‌ورزی قومی در کشور زمینه برجسته شدن هویت‌های قومی را فراهم کرده و هویت ملی را تضعیف کرده است.

سخنران بعدی این نشست دکتر اخلاقی بود که وضعیت اقتصادی امروزی کشور را به بررسی گرفته و به نواقص جدی که در آن وجود دارد اذعان کرد، اما افزود که در دوره‌ی جدید و با اجرای پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته است. دکتر اخلاقی ابراز امیدواری کرد که اجرای این پروژه‌ها در بلند مدت افغانستان را به چهارراه ترانزیت تجارت و اقتصاد منطقه تبدیل کند.

سخنران اخیر نشست استاد صادق علی‌یار بود. او از دید فرهنگی وضعیت امروزی کشور و بامیان را بررسی کرده و بحران فرهنگی موجود و تاخر فرهنگی در کشور را زیربنای بحران سیاسی-اجتماعی افغانستان قلمداد نمود. استاد علی‌یار نقش بامیان را در این میان مهم دانسته اضافه کرد که بامیان را نباید به مثابه یک قلمرو جغرافیایی صرف تلقی کرد؛ از دید وی بامیان یک جغرافیای فرهنگی و تاریخی است.

این نشست با دعائیه خیر از سوی یکی از عالمان دین به پایان رسید.

ما را دنبال کنید