معلومات اقتصاد

دیدگاه و مأموریت

دیدگاه :

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بامیکا در نظر دارد از طریق ارائه آموزش با کیفیت و تربیه و پرورش کادرهای مسلکی و متعهد با استفاده از آخرین روش های تدریسی و مدیریتی به یکی از مراجع معتبر علوم اقتصادی و مدیریتی در سطح ولایت بامیان و کشور تبدیل گردد.

مأموریت:

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بامیکا به عنوان یکی از پوهنحی های پیشرو، فعال و کاربردی این موسسه،  خود را متعهد به سهم گیری در توسعه آینده کشور دانسته و تلاش می نماید از طریق آموزش مبتنی بر نیازمندی بازارکار، نهاد های دولتی و خصوصی و جامعه علمی و با انجام تحقیقات علمی مسئولیت خویش را در توسعه و انکشاف کشور ایفا نماید.

معرفی رشته ها

رشته ادارهء تجارت

رشتهء ادارهء تجارت (BBA) موسسه تحصیلات عالی بامیکا به منظور تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای رهبری و اداره شرکت های تجاری و بازرگانی، رهبری و مدیریت مالی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی، اشتغال در بانکها در سطوح مدیریتی و اجرائی، کارآفرینی و راه‌اندازی شرکت های تجاری-بازرگانی در سطح ملی و بین المللی ، اشتغال در بدنه‌ی ادارات و وزارت خانه های گوناگون به عنوان مدیر و کارشناس تجاری و مالی و …) ایجاد شده است. به این اساس رشتهء ادارهء تجارت فردی را فارغ‌التحصیل خویش میداند که ( 138 – 145) کریدت  را در یک دوره تحصیلی چهار ساله ( 8 سمستر) در بخش روزانه یا شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

 1. در بخش دانش: فارغ‌ا‌لتحصیل رشتهء (BBA) بتواند در حد لیسانس بر موضوعات ( اقتصاد خرد و کلان، اصول مدیریت، مدیریت منابع بشری، مدیریت پروژه، محاسبه مالی، محاسبه مصارف، اقتصاد بین‌الملل، استراتژی تجاری، رهبری سازمانی، کارآفرینی و …) حاکم بوده، بر چهار مهارت زبان ( شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن) تسلط داشته تا بتواند به عنوان کادر متخصص (BBA) در جامعه عرض وجود نماید.
 2. در بخش مهارتها: فارغ‌التحصیل رشتهء (BBA) فردی است که در حد لازم آشنائی با ( زبان انگلیسی و زبان تخصصی تجاری – نامه نویسی تجاری و پروپوزل نویسی، ارتباطات تجاری، مدیریت مالی، کارآفرینی اجتماعی، توسعه سرمایه گذاری های جدید، مدیریت قرضه های کوچک، مدیریت سرمایه گذاری، مهارت های کمپیوتری، قابلیت برگزاری سمینارها و ورکشاپ های آموزشی و علمی و …) داشته و توانائی حل مشکل خویش را در این بخش دارا می باشد.
 3. در بخش سلوک: فارغ‌التحصیل رشتهء (BBA) فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی ( ادارهء تجارت) و مضامین مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فراگرفته و به تمامی این ارزش ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا می باشد.

رشته اقتصاد ملی

رشتهء (اقتصاد ملی) این موسسه به منظور تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای رفع چالش های عمدهء چون معضل بیکاری ساختاری، عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار، نیاز مبرم نهادها، موسسات، بانک ها و شرکت ها  در سکتور خصوصی و دولتی ایجاد شده است. بنابراین، این رشته، فردی را فارغ‌التحصیل دوره لیسانس خویش می داند که ( 138 – 147) کریدت درسی را در یک دوره تحصیلی چهار ساله ( 8 سمستر)  در بخش روزانه و یا بخش شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

 1. در بخش دانش: فارغ‌التحصیل رشتهء ( اقتصاد ملی) بتواند در حد لیسانس بر موضوعات (اقتصاد خرد و کلان، احصائیه و سنجش های اقتصادی، اقتصاد ملی، اقتصاد صنعتی، پول و بانکداری، سیاست های اقتصادی،  اقتصاد توسعه، تجارت بین الملل و مالیه بین الملل، اقتصاد منطقوی، اقتصاد محیط زیست، مدیریت خطرات مالی، بودجه عامه، و … ) حاکم بوده،  بر چهار مهارت زبان ( شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص اقتصاد ملی در جامعه عرض وجود نماید.
 2. در بخش سلوک: فارغ‌التحصیل رشتهء (اقتصاد ملی) فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی و مضامین  مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فراگرفته و به تمامی این ارزش ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا می باشد.
 3. در بخش مهارتها: فارغ‌التحصیل رشته‌ء (اقتصاد ملی) فردی است که در حد لازم آشنائی با (کارشناس تنظیم بودجه در نهاد های دولتی و خصوصی، ایفای نقش مدیریتی در وزارت های اقتصاد، مالیه، فواید عامه، انکشاف دهات و …، رهبری و اجرای طرح‌های خرد و کلان اقتصادی در سطح ملی و بین المللی، کارشناس امور اقتصادی در نهاد های ملی و بین المللی و …) داشته و توانائی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.

شرایط ثبت‌نام

 • داوطلب باید فارغ صنف دوازدهم باشد.
 • فارغان صنوف چهاردهم اداره و حسابداری با تکمیل 80 فیصد اوسط نمرات، با یک سال تنزیل در رشته مربوطه جذب می‌گردد.

پیش‌نیازهای ثبت‌نام

 • 6 قطعه عکس
 • کپی تذکره رنگه
 • شهادت نامه یا گواهی از فراغت از دوره لیسه
 • فورم ثبت نام که با استفاده از تذکره تابعیت تکمیل شود.
 • امضای فورم تعهد نامه