معلومات حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی اولین دانشکده موسسه تحصیلا عالی خصوصی بامیکا می باشد که همزمان با ایجاد موسسه فعالت خود را در دودیپارتمنت قضاء و سارنوالی و روابط بین الملل در خزان 1392 آغاز نمود.

دیدگاه و مأموریت

دیدگاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی تلاش می ورزد تا از طریق آموزش فعال و دانشجو محور زمینه فعالیت های علمی را در حوزه حقوق و علوم سیاسی برنامه های علمی و کاربردی را برای نسل جوان فراهم سازد.

مأموریت

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  به عنوان بخش از موسسه تحصیلات عالی خصوصی بامیکا خود را برای آموزش و تربیت کادر های متخصص و مسلکی مسئول می داند.

دیپارتمنت ها

 1. قضاء و سارنوالی
 2. روابط بین الملل

تعریف واضح از فارغ‌التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی

 1. در بخش دانش: فارغ التحصیل رشته حقوق بتواند در حد لیسانس (برموضوعات حقوقی و سیاسی) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص در جامعه عرض وجود نماید.
 2. در بخش مهارتها: فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی فردی است که در حد لازم آشنایی با یکی از زبان های خارجی، مدیریت خوب، مهارتهای کمپیوتری، قابلیت تدویر برنامه های حقوقی و سیاسی و سایر موضوعات مرتبط با رشته حقوقی و علوم سیاسی بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.
 3. در بخش سلوک: فارغ التحصیل رشته حقوقی و علوم سیاسی فردی است که از لابلای محتوی مضامین تخصصی حقوق و علوم سیاسی و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فراگرفته است و به تمامی آیین و ارزش‌ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

مزایا و امکانات

 1. اساتید مجرب و مسلکی با سویه تحصیلی ماستر و دکترا؛
 2. فیس مناسب با وضعیت زندگی مردم بامیان؛
 3. کتخانه و سالون مطالعه؛
 4. فضای مناسب تحصیلی برای علاقه مندان تحصیل در بامیان.

پیش‌نیازهای ثبت‌نام

 • 6 قطعه عکس
 • کپی تذکره رنگه
 • شهادت نامه یا گواهی از فراغت از دوره لیسه
 • فورم ثبت نام که با استفاده از تذکره تابعیت تکمیل شود
 • امضای فورم تعهد نامه