پیام رئیس

انسان در تلاش وقفه ناپذیر خویش و در مقام فعلی ساختن “یا ایها الانسان اینک کادح” منزلگاهی جز”رفتن” نمی‌شناسد و نباید که بشناسد. تاریخ، برساخته‌ی حرکت مستمر و مدام انسان است، انسان یگانه موجودی است که تاریخمند زندگی می‌کند و تاریخ‌ساز جلوه می‌کند. او گذشته را پشت سر می‌نهد و آینده را متفاوت از گذشته، رقم می‌زند و بدین سان، تاریخ ساخته می‌شود. این رقم خوردن صفحه تاریخ انسانی، با تعلم آغاز می‌شود، نه، که با تعلم محقق می‌شود. تاریخ بشری زمانی رقم می‌خورد که او به مقام “و علم آدم الاسماء” و به رتبه خود آگاهی نایل می‌شود . در جریان این خود آگاهی، انسان از خودِ دیروز، خودِ حال و امکان خودی متفاوت در آینده آگاه می‌شود و تلاش برای رسیدن به آن را آغاز می‌کند. تاریخ، یعنی همین جستجویِ مدام و تلاش بی‌وقفه و کوشش بی‌سکون و پویشِ همواره و مستمر انسان در جامعه‌ی که هر روز شرایطی متفاوتی را رقم می‌زند، هرلحظه ما را در برابر امتحانی تازه قرار می‌دهد و هر ساعت نیازی نو ما را به چالش فرا می‌خواند. سیر تحولات، منتظر ما نمی‌ماند، بلکه این ما هستیم که بایستی خود را با اهنگ شتابناک آن، همراه سازیم.

موسسه‌ِ‌ی تحصیلات عالی بامیکا با شعار”احیای شکوه تاریخی در پرتو دانش مدرن” و با هدف سهم گرفتن در ساختن فردایی آباد و آزاد برای وطن عزیز‌مان افغانستان تاسیس شده است. برای ساختن وطنی آباد، کشوری سربلند و جامعه‌ای پیش‌رو و به فرموده قرآن شریف” حیاتی طیب” برای مردمان این سرزمین، برای بامیان که روزگاری در آن تمدن‌های بزرگی پی‌ریزی شده، سرزمینی که هنوز در گوشه گوشه‌ی آن می‌توانی نشانه‌های عظمت گذشته را ببینی،  بامیانی که اگر چه که امروز از آن روزگار اوج خود فاصله گرفته است، اما اصالت‌ها و گذشته‌ی تاریخی خود را فراموش نکرده و قواعد و نزاکت‌های که میراث‌داری این بزرگی و عظمت بر دوش آن‌ گذاشته را خوب می‌داند و آن‌ها را به بهترین شکل ممکن به انجام می‌رساند. بامیان اگر چه که امروز با اوج خود فاصله‌ی بسیار دارد، اما فرهنگ و تاریخی که در دل هر سنگ و کوه آن به میراث نهاده شده است، به این شهر این توانمندی را می‌دهد که از زیر بار سال‌ها ظلم و جفا و بیداد زمانه دوباره قد راست کند و عظمت گذشته خویش را بیابد.  بدین منظور تلاش بسیار باید کرد و بسیاراند کاستی‌هایی که باید به رفع آن‌ها اقدام کرد. سوال ما از خود این بوده است که”شما چه می‌توانید بکنید”؟ بر آن شدیم تا سهم خویش را در رفع این کاستی‌ها ایفا کنیم، بضاعت‌مان اگر چه اندک است، اما گویای آن است که از ایفای سهم خویش ابایی نداریم. موسسه‌ی تحصیلات عالی بامیکا که با خیر اندیشی عده‌ای از بزرگان و با همراهی وکیل سابق مردم بامیان در ولسی جرگه و احساس ضرورت به منظور مشارکت در آماده  ساختن کادرهای علمی و متخصص با معیارهای بین المللی در رشته‌های مختلف و عرضه خدمات آموزشی با در نظر داشت ارز‌ش‌های اسلامی، تاریخی و ملی کشور و همچنین انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه‌های بازسازی، فرهنگی و اقتصادی و غلبه بر عقب‌ماندگی طولانی کشور، تاسیس گردیده است. در گام نحست رسالت خود را چنین تعرف کرده‌ایم”مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا به‌عنوان یک نهاد علمی معتبر در سطح کشور متعهد به ایجاد فرصت برابر تحصیلی در کشور بوده و با اتکا به تحقیقات علمی کاربردی و متناسب با نیازمندی‌های جامعه و ارائه خدمات مؤثر، سهم خویش را در توسعه و بالندگی کشور ایفا نماید”.  زیرا معتقدیم برای آن که جامعه‌ای، قله‌های ترقی را بپیماید و برفراز چَکاد پیشرفت و انکشاف صعود کند نیروی انسانی متخصص و کار آمد، مهم‌ترین فاکتور موفقیت محسوب می‌شود.