06 Sep 2020

برگزاری «امتحان آزمایشی کانکور»

Sharing is caring!

«امتحان آزمایشی کانکور» برگزار شد:

«امتحان آزمایشی کانکور» امروز چهار شنبه مورخ 12/4/1398 از سوی مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا و مرکز آموزشی هدف برگزار شد. در این نشست که در صحن مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا برگزار شده بود، صدها تن از دانش‌آموزان و پیش کانکوری‌ها شرکت کرده بودند.

ابتدا دکتر عبدالرحیم اخلاقی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا درباره اهمیت علم و دانش صحبت کرده و دانش‌آموزان را به تلاش و زحمت در این زمینه تشویق و ترغیب نمود. دکتر اخلاقی در ادامه گفت که توسعه کشورها از رهگذر نیروی انسانی متخصص و دانشگاهی می‌گذرد.

سپس یکی از استادان مرکز آموزشی هدف روند امتحان را توضیح داده و چگونگی رساندن جوابات درست در ورق جوابات را توضیح داد.

ما را دنبال کنید